Wczytuję dane...
Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje - wyciąg z regulaminu

1. Jeśli Kupującym jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru, z wyjątkiem stwierdzenia fabrycznej wady towaru.

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, koszty odesłania towaru do Sprzedawcy, a w wypadku żądania wymiany towaru na nowy również koszt wysyłki towaru do kupującego pokrywa Sprzedawca.

3. W razie odstąpienia od umowy z powodu istnienia wady rzeczy, Sprzedawca zwraca kupującemu całość wpłaconej przez niego należności, jak również pokrywa koszt zwrotu towaru.